top of page

תפיסת עולמי 

התפיסה הרווחת של הטיפול הנפשי אינה עושה עמנו חסד -

טיפול פסיכולוגי מזוהה לרוב עם קשיי תפקוד קשים או התפרקות של המערכת הנפשית. לחילופין, הוא נתפס לעיתים כגחמה של העולם המערבי. שתי צורות הסתכלות אלו מונעות את הרווח האפשרי והחשוב שניתן לקבל מתמיכה והכוון מגורם מקצועי בתחום. לרוב, נפנה לאיש מקצוע בכל ענין, אך ננסה "להסתדר לבד" כשמדובר בדיני נפשות ובאיכות חיינו - וזאת בזמן שמעגלי הרווח וההפסד נרחבים ביותר. שינוי התפיסה יכול להיטיב עם חיינו -

שינוי - החיים מזמנים לנו אתגרים עימם עלינו להתמודד. שינוי הינו הדבר היחיד הקבוע בחיינו ותקופות של שינוי הן תקופות של לחץ בחיינו. לא תמיד יש באמתחתנו את הגישות הנכונות, היכולת או המשאבים הרגשיים והנפשיים להתמודדות יעילה.

ניתן להתמודד לבד, בין אם בהצלחה או בקושי, ואף ניתן להיעזר בבעל מקצוע אשר יסייע לעבור את מהמורות החיים.​צמיחה - אינה מסתיימת עם השתלבותנו בעולם העבודה או הקמת משפחה. בנקודות אלו מתחילה (או שלא...) הצמיחה הפנימית, מתוך בחירה ואחריות אישית. בחברה אשר אינה תמיד מעודדת את הצורך לגילוי ומימוש אינדיבידואלי, ועוד פחות מכך - שינויים באמצע החיים, המשימה הופכת לקשה עוד יותר. מעבר לכך, לא פעם החיים מחייבים אותנו  "להמציא את עצמנו מחדש" - בשל פיטורין או 'אקזיט' מוצלח, בשל הורות או עזיבת הילדים.מימוש אישי - כל אחד נולד עם פוטנציאל פנימי השואף למימוש. הצורך הזה אינו נותן מנוח, ולעיתים מוצא פורקן באפיקים חלופיים. חוויות ילדות, אמונות מגבילות ועוד מונעים מאתנו לא פעם לממש את יכולותינו. הפער בין הצורך הפנימי המפעם בנו לבין המימוש מייצר אי-שקט פנימי.תמיכה - כולנו זקוקים לתמיכה כזו או אחרת בתקופות של שינויים, בין אם הם בעקבות אילוצים או מתוך בחירה. בחברה אשר מטפחת אתוס של התגברות וגבורה - גילויי נזקקות לא תמיד מתקבלים בברכה.

בדיוק כשם שהגוף זקוק להזנה מתאימה ולתחזוקה השוטפת, כך גם הנפש - ובעיקר כיום, כאשר נפשותינו צמאות להמשך צמיחה והרחבת המודעות, בתרבות המקדשת היבטים אחרים של המציאות האנושית.​זקוקים לתמיכה אך חוששים מטיפול?

 

​לא צריך להמתין שהעניינים יחמירו על מנת לטפל בהם. 

התערבות במידה הנכונה, בזמן הנכון ובאופן ההולם -
היא המפתח להתמודדות וצמיחה במינימום כאבים. ביכולתי לסייע לך לצלוח אירועי-חיים מאתגרים ותקופות של שינוי - באופן בונה ומעצים.​

bottom of page