top of page

התפתחות רוחנית

הסקרנות והדחף אל אשר מעבר למציאות היומיומית והנגלית לעין הינו דחף הטבוע בקוד האנושי, המקנן בתוך ברבים  

 

יש התוהים על משמעות הקיום, יש הנפעמים מיופיו של הטבע, יש המחפשים את התשובות בדת ואחרים חוברים אל תנועות העידן-החדש.

החיבור שלנו אל ההיבטים הפחות גשמיים של החיים יכול להיות בגדר קוריוז או חוויה, או לחילופין, להיהפך למסע של חיבור וצמיחה אישיים.
 

חיפוש רוחני עלול לטמון בחובו אתגרים ומהמורות לא מעטות  

 

   חיפוש אחר משמעות

- תוהה מהי המשמעות של הכל?

- חיפוש מתמשך ללא מוצא?

- משהו בתוכך לא מרפה ולא נותן מנוח?

 

   מסגרות רוחניות

- ניסית כבר מסגרות אלטרנטיביות ורוחניות כאלה ואחרות ועדיין לא נמצא מענה?

- נדמה היה כי מצאת אך התאכזבת?
- נטייה להשפעה חזקה מדמויות סמכות שמכזיבות?
- החלפת מערכת חוקים אחת באחרת מבלי לחוש כל תמורה פנימית משמעותית?

    

   איזון בין העולמות

- מחפשת אחר שביל הזהב שבין הרוח לחומר?
- עברת תהליך רוחני אך קשה לאזן בין עולמך הפנימי-הרוחני ודרישות היומיום?

חיפוש רוחני עשוי להיות תהליך צמיחה עמוק ומאוזן 

- בו מתקיימות התפתחות פסיכולוגית ורוחנית במשולב, תוך קרקוע ב"כאן ועכשיו", בקרקע המציאות.

 

רוחניות מעוגנת גוף (embodied spirituality)

- הינה אחת הדרכים לצמיחה רוחנית מאוזנת, תוך מציאת הנתיב האישי והמיטבי
- התפתחות רוחנית שהינה חלק בלתי נפרד מהבשלה פסיכולוגית
- צמיחה רוחנית שאינה באה על-חשבון חיי מימוש והגשמה במציאות                          לא צריך לחפש בחוץ כדי לשמוע את הקול הפנימי

bottom of page