top of page

מערכות יחסים

מערכות יחסים הן אחת המשימות המורכבות של חיינו.

 

אנו מוקפים במערכות יחסים: בבית – עם הורינו, אחינו, בני הזוג והילדים; בעבודה – עם המנהלים, העמיתים והכפיפים; ובמעגלים הרחבים – עם החברים והמכרים. לאן שנפנה, ישנה מערכת יחסים שעלינו לקיים ותחזק, שלא לדבר על מערכת היחסים עם עצמנו שלא פעם הינה סבוכה ומפותלת.

אתגרים רבים כרוכים במערכות יחסים

 

  • יצירה של יחסים אינטימיים​

- חשש מיצירת קשר? תמיד משהו חורק ולא זורם חלק? קונפליקטים שחוזרים על עצמם?

- חשש שאם יכירו אותך באמת לא ירצו בחברתך?

 

  • הבעת רגשות

- רגשות הם לא הצד החזק שלך - המחשבות והדיעות ברורות אך לא הרגשות?

- קור ואדישות לאחרים כלפי חוץ גם כשבפנים התחושה אחרת?

  • התנהלות בחברה

- קושי להרגיש שייכות ושוויון לאחרים? כמו רואה שאינו נראה?

- חשש לבטא את עצמך בחברה? ללא תחושת ערך עצמי? חוזק והצלחה מופגנים בחוץ בזמן שבפנים ההרגשה אחרת לגמרי?

 

גם מערכות יחסים ניתן ללמוד ולשפר 

לא פעם אנו פועלים בהתאם למודלים שראינו במשפחת המקור, ומבלי שנהיה מודעים לכך אנו ממשיכים למלא בחיינו הבוגרים את התפקיד שלקחנו על עצמנו כילדים. כך, אנו מגבילים את עצמנו מלהיות מי שאנו באופן שלם וחופשי.

                   

הגישה של הפסיכותרפיה ההתייחסותית

אותה אני מיישמת, רואה בקשר בין המטפל למטופל חלק בלתי נפרד מהתהליך הטיפולי - הקשר הטיפולי מהווה מרחב בטוח לחקירת תבניות של קשרים בינאישיים ולהתנסויות חדשות.

 

 התבוננות על הדפוסים שלנו ואימון בדפוסים חדשים יאפשרו חופש בחירה יותר גדול.

bottom of page