top of page

גברים וטיפול

מחקרים רבים מצביעים על כך שאחוז הגברים הפונים לפסיכותרפיה נמוך משמעותית מאחוז הנשים הפונות לטיפול. 

על אף שגברים אינם סובלים פחות מנשים מקשיים נפשיים, הם נוטים פחות לפנות לעזרה סביב קשיים משמעותיים כדיכאון, חרדה, התמכרויות ומוגבלויות פיסיות.

אחת מהסיבות לכך הינה כי למרות דרישות החברה מהגבר לרגישות, טיפול בילדים ועוד, עדיין קיימת הציפייה לשימור דימוי גברי "חזק" אשר מובילה למנגנון התמודדות בלתי יעיל - שימוש בהכחשה והדחקת קונפליקטים פנימיים ושימוש במנגנוני "ריפוי עצמי" בעייתיים כאלכוהוליזם, אלימות והתנהגות מינית בעייתית. (בטיפולנט, 2012)

 

מחקרים שנערכו בשנים האחרונות מראים כי כ-13% מהגברים סובלים מדיכאון.

אצל גברים נמצא קשר משמעותי בין חווית הדיכאון הפנימית לעצבנות, מתח, כעס, התקפי זעם (המלווים לעיתים באלימות) ושינויים חדים במצב הרוח; 

כמו גם צמצום שעות הפנאי באמצעות שקיעה מוחלטת בעבודה או במשחקי וידאו.

השינוי ההתנהגותי הביא פעמים רבות לפגיעה בין אישית ותעסוקתית. אצל גברים הנוטים לשימוש בחומרים "משפרי מצב-רוח" כסמים ושתיה ניכרה פגיעה במערכות יחסים משמעותיות אשר הובילה להחמרת הדיכאון והפחתת יכולת ההתמודדות.
משתתפי המחקר התייחסו לקושי החברתי הייחודי הניצב בפני גברים מדוכאים: הודאה בדיכאון נתפסה כהודאה "לא גברית" בחולשה, והם דיווחו על ציפייה חברתית שלא לבטא את קשייהם ורגשותיהם. אלו שקבלו הכרה בקשיים וזכו לדבר ולחשוף את חווית הדיכאון חשו הקלה משמעותית. כאשר נשאלו משתתפי המחקר על המלצותיהם לגברים הסובלים מדיכאון, רבים מהם הדגישו את חשיבות ההתגברות על הבושה הכרוכה במצב ועל היכולת לשתף קרובים ומטפלים בקשיים. (בטיפולנט, 2009)

רבים נוטים לזלזל בערכם של מפגשים טיפוליים משום שאינם מאמינים ב"חפירות מיותרות". 

"חפירות" או "העלאה מהאוב" אינן המטרות של התהליך הטיפולי אותו אני מנחה. 

לחילופין, שיפור יכולת ההסתגלות וההתמודדות וחופש בחירה גדול יותר באופן התגובה שלנו למצבי החיים השונים, מתוך הבנה עמוקה של המניעים שלנו והכוחות המפעילים אותנו - בהחלט יכולים ועשויים להוביל להתמודדות יעילה יותר עם אתגרי החיים..

בידך הבחירה לשנות ולהרוויח מתהליך טיפולי.
אתה והסובבים אותך זכאים לכך.

 

מקורות:
בטיפולנט, צוות. (9.12.2012). כיצד הפסיכותרפיה מפספסת גברים וילדים? סיכום פרק מספרו של ברוקס. אוחזר ב 12.12.12. מאתר בטיפולנט: http://www.betipulnet.co.il/articles/ 


בטיפולנט, צוות. (30.10.2009). חדשות מהשדה: הגברים בוכים בלילה- חווית הדיכאון של גברים. אוחזר ב 12.12.12. מאתר בטיפולנט: http://www.betipulnet.co.il/articles/

bottom of page