top of page

תפילת האתר

מי ייתן ובאתר זה יבקרו שועים והם ימצאו נחמה לצרתם, מרגוע לכאבם.
מי ייתן וחששם יקטן והאור הבוקע מהאתר יכשיר את לבבם.

מי ייתן והם יראו בו נחמה ועזרה, ואולי גם תובנה.
 

מי ייתן ויבואו בשעריו של אתר זה, ויחצו את הסף –
אל תוך מסעם פנימה.
כי ימתקו הדברים וינעמו הלחישות.

 

מי ייתן ותאחז בם התרגשות קלה, וירטוט לבבם באיושה עדינה – כזו אשר אולי לא ידעו מזה זמן רב.

מי ייתן וישמעו הם את לחישותיה של הרוח אֶלַי -
מי ייתן ושער זה יביא ברכה לעוברים דרכו.

               שער זה, נעבור בו רחב.

                בשער זה עשרות ומאות יבואו אלי פיתחו, ודרכו אל הגן הקסום.

וגם אבקש להרחיב את מספר מטופלי, for the greater good. טוב? תודה.
                   

בשעה טובה ומוצלחת, בסייעתה-דה-שמייה.
                            אמן ואמן!

bottom of page