top of page

הרצאות וסדנאות 

הנני בעלת ניסיון של שנים רבות בהרצאות, הדרכה ומפגשים קבוצתיים. 

ניתן לתאם סדנאות והרצאות בתחום הפסיכותרפיה הגופנית, הכוללות התנסות חוויתית, לדוגמה:

- גופנפש - הקשר בין הנפש והגוף

- מחלה - מחוללים, מסרים וריפוי

- מצבי תודעה ומדיטציה

bottom of page